quang cao
  Tin tức
  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  Đánh giá kết quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp tỉnh năm 2021 và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã và đang trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy, không chỉ đáp ứng nhu cầu của xã hội mà còn góp phần to lớn giúp Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền tỉnh, thành phố tham khảo, xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn và cũng có nhiều khó khăn tác động, đặc biệt là đại dịch covid 19 song toàn thể cơ quan liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh cùng các hội thành viên đã khắc phục khó khăn tập trung cao để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao đặc biệt nổi bật là hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB & GĐXH). Trong năm, đã thực hiện TVPB & GĐXH nhiều dự án, đề tài, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với hoạt động này cũng đã tham mưu luận giải nhiều vấn đề mang tính khoa học và thực tiễn giúp tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trong hoạt động chung ấy, Hội KHKT lâm nghiệp là thành viên của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động vì sự nghiệp quản lý bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng của tỉnh Phú Thọ. Hội Lâm nghiệp có 06 chi hội trực thuộc với 196 hội viên tham gia. Trong quá trình hoạt động của hội, hàng năm Hội Lâm nghiệp đã quan tâm đến công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội; cùng với nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được xác định là một trong những trách nhiệm quan trọng của tổ chức hội.

Năm 2021 Các hội viên Hội KHKT Lâm nghiệp đang công tác tại các cơ quan: Chi cục Kiểm lâm, Các Công ty Lâm nghiệp, các Viện, Trung tâm Nghiên cứu, Ban quản lý rừng đặc dụng là lực lượng nòng cốt tham gia quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đã tích cực tham gia tư vấn phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực lâm nghiệp, duy trì và mở rộng phong trào “trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, “giữ mãi mầu xanh trên quê hương đất tổ”. Các Hội viên đã tích cực phối hợp, tham gia và hoàn thành vượt kế hoạch các chương trình, dự án về bảo vệ và phát triển rừng.

Tham gia tư vấn phản biện đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ” và đề tài” Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận biết, truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ”

Tham gia chương trình bảo tồn các nguồn gen quý hiếm tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, chương trình bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, chương trình kiểm kê rừng, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong năm 2021, Hội KHKT lâm nghiệp cũng đã trực tiếp tham gia TVPB & GĐXH với các chương trình lớn của tỉnh do liên hiệp hội tổ chức như:

Tham gia đánh giá về thực trạng và giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ tại tỉnh Phú Thọ đây là nội dung quan trọng để tỉnh Phú Thọ phát huy lợi thế vùng trung du miền núi.Tham gia TVPB & GĐXH về báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030.

 Tham gia khảo sát thực tế, TVPB & GĐXH về đề án phát triển cây bưởi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025; đề án phát triển nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới.Tổ chức hội cũng đã tham gia TVPB về quy địnhchính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt gần đây tham gia chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ TVPB & GĐXH trong đó có nhiều nhìn nhận và đổi mới, song cũng còn nhiều trở ngại như:

Một số đối tượng cần thực hiện TVPB & GĐXH chưa thực hiện nghiêm túc, ở một số cấp, ngành, tổ chức, cá nhân chưa quan tâm sâu sắc đến hoạt động này

Một số ý kiến đóng góp từ các nhà khoa học, còn chưa được xem xét một cách đầy đủ

Một số chương trình chính sách trong một số lĩnh vực cần được TVPB & GĐXH nhưng chưa được quan tâm (như đất đai,tài nguyên khoáng sản, quản lý sau quy hoạch…)

Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ TVPB & GĐXH trong thời gian tới cần làm tốt một số nội dung sau:

Trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, làm cho các tổ chức, cá nhân có liên quan thống nhất cao về mục đích, hiệu quả, sự cần thiết cần có tư vấn, phản biện đối với các chương trình, dự án trọng tâm, trọng điểm trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Tăng cường và nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động TVPB & GĐXH (xem đây là hoạt động cần thiết để tham gia vào quá trình phát triển  kinh tế xã hội)    

 Có kế hoạch đào tạo chuyên sâu cán bộ làm công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội. Tăng cường kỹ năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội và quan tâm đến đội ngũ chuyên gia và đội ngũ trí thức để tham gia tốt hơn vào hoạt động TVPB & GĐXH

Đồng Chí Phùng Văn Vinh đại diện Hội KHKT Lâm nghiệp tham luận tại hội nghị tư vấn phản biện xã hội năm 2021

Xây dựng quy chế thông tin, phối hợp giữa các sở, ngành liên quan với Liên hiệp hội về công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội; giữa cơ quan chủ đầu tư với Liên hiệp hội trước, trong và sau khi tổ chức tư vấn phản biện và giám định xã hội đề án, dự án. Tăng cường hoạt động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể đề xuất UBND tỉnh giao Liên hiệp Hội TVPB&GĐXH các chương trình, dự án, đề án... nhằm nâng cao hiệu quả của các dự án, đề án, công trình trọng điểm của Tỉnh.

Trước mắt cần tham gia tham gia nhiệm vụ TVPB&GĐXH  đối với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 
 

Các tin trước

 • Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây cấp quốc gia tại Đền Hùng, Phú Thọ
 • Các tin tiếp

 • Quyết định 14/QĐ-BNN-TCLN về hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, khai thác, sơ chế và bảo quản sản phẩm quế
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
 • Tăng cường công tác quản lý động vật hoang dã, chim hoang dã
 • Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển lâm nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 • Hiệu quả một số đề tài, dự án Khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực lâm nghiệp
 • DANH SÁCH CÁC NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP ĐƯỢC CÔNG NHẬN CÒN THỜI HẠN SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ (3/2021)
 • DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CÓ ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ (3/2021)
 • NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH HỘI KHKT LÂM NGHIỆP TẠI PHIÊN HỌP NGÀY 02/03/2021
 • HỘI LÂM NGHIỆP TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021
 • kết quả kiểm tra
 • Tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR
 • Phát triển kinh tế đồi rừng tại xã Mỹ Lương huyện Yên Lập
 • Thông báo chuyển địa điểm trụ sở Hội Lâm nghiệp
 • Cây thuốc Việt Nam - Giá trị thiết thực từ việc bảo vệ rừng
 • TIN HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC
 •  
    Bài viết mới
  Đại hội Đại biểu Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp lần thứ IV nhiệm kỳ 2021-2026
   
  6 mục tiêu, 7 giải pháp cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo chuỗi và nâng cao giá trị gia tăng giai đoạn 2021-2025
   
  Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây cấp quốc gia tại Đền Hùng, Phú Thọ
   
  Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh năm 2022
   
  Hướng phát triển kinh tế bền vững từ trồng rừng gỗ lớn
   
  Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp tỉnh Phú Thọ nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021
   
  Đánh giá kết quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp tỉnh năm 2021 và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới
   
   
  NGHỊ QUYẾT 22/2021 VỀ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỘ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
   
  Đồng chí Phùng Văn Vinh – Phó Chủ tịch hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp tỉnh vinh dự là trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2020
   
  Giải pháp nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
   
  Tăng cường công tác quản lý động vật hoang dã, chim hoang dã
   
    Hoạt động đó đây
    Hỗ trợ trực tuyến
  Hỗ trợ trực tuyến 2
  Tư vấn tạo web
  Hỗ trợ trực tuyến 1
  Tư vấn tạo web

  BẢN QUYỀN THUỘC HÔỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ

  Số 41 đường Nguyễn Tất Thành phường Thanh Miếu thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

  Trưởng ban nội dung: Phùng Văn Vinh. Phó ban Thường trực: Trần Ngọc Cường.
   Chủ nhiêm Website: Bùi Xuân Đại
  Điện thoại : 0988.160.868 -  Email : daibui3103@gmail.com