Tin tức

  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
  Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP PHÚ THỌ
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2018, TRIỂN KHAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

 Ngày 21 tháng 02 năm 2019, tại hội trường Trung tâm thực nghiệp lâm sinh Cầu Hai, Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.


Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp phú Thọ có 192 hội viên, chia ra thành 06 Chi hội trực thuộc. Năm 2018 Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Chỉ đạo các Chi hội làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phối hợp vận động cán bộ, hội viên tham gia các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Thực hiện tốt công tác phổ biến tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thông tin về khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp; Đẩy mạnh công tác tư vấn, phản biện, giám định các chương trình dự án về quản lý, bảo vệ, kinh doanh và phát triển rừng… Phối hợp, nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tổng Công ty Giấy Việt Nam, đề tài cơ sở như: Đề tài “Chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn đối với các loại keo lai và keo tai tượng”; Dự án giống “Phát triển giống một số loài tre và cây gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh vùng Đông bắc giai đoạn 2016-2120”; Đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây tre ngọt để lấy măng; Đề tài trọng điển cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển rừng trồng Bời lời vàng và Dẻ đỏ cung cấp gỗ lớn”; Dự án “Nghiên cứu chọn giống Bạch đàn và Keo phục vụ ngành công nghiệp giấy”…

Phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Hội tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua; tăng cường đề xuất và tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án khoa học, nhiệm vụ khoa học, thực hiện các chương trình mục tiêu về bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả thiết thực hơn. Duy trì, phát triển nội dung và khai thác hiệu quả trang Website của Hội, đảm bảo cho việc chuyển tải thông tin; Tiếp tục tuyên truyền vận động, kết nạp thêm hội viên mới để Hội ngày càng được mở rộng, phát triển và hoạt động có hiệu quả cao.

 

Gửi ý kiến phản hồi

Họ tên
Điện thoại & email
Nội dung
 
 
 
  Bài viết mới
  Hoạt động đó đây
  Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến 2
Tư vấn tạo web
Hỗ trợ trực tuyến 1
Tư vấn tạo web

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ

Số 1518 Đại lộ Hùng Vương phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Trưởng ban nội dung: Lương Văn Thắng. Phó ban Thường trực: Phùng Văn Vinh.
 Chủ nhiêm Website: Kỹ sư Lâm nghiệp Trần Ngọc Cường
Điện thoại : 02103 818 567 -  Email : cuonglnpt@gmail.com
Bản quyền thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Phú Thọ